De site bevindt zich momenteel in ONDERHOUD.
Het is niet mogelijk om op dit moment een bestelling te plaatsen.
Als u vragen hebt over een huidige bestelling, kunt u een e-mail sturen vanaf de pagina Contact.

Algemene Verkoopvoorwaarden

Les présentes conditions générales de vente régissent la vente à distance de produits par Gravissimo sur boutique accessible par Internet, Gravissimo, aux particuliers, aux associations, aux comités d'entreprises et aux professionnels. Elles ont pour objet de définir les droits et obligations de la société SEQUENCEMOI et du Client.
Zij regelen alle stappen die nodig zijn voor het plaatsen van de bestelling en het bijhouden van de bestelling tussen de contracterende partijen.

De bestelling houdt onherroepelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden van de verkoop. Deze voorwaarden van de verkoop kan worden aangepast aan de geldende voorwaarden zijn die van kracht zijn op de datum Gravissimo tot gunning van de bestelling van de klant. Voor dit doel heeft de klant de mogelijkheid om te downloaden, op te slaan en te reproduceren deze voorwaarden.


De Klant staten hebben de capaciteit om dit contract, dat wil zeggen, van de wettelijke leeftijd en niet onder curatele te gaan.

Laatst bijgewerkt op: 2015/03/12 de
Juridische kennisgevingen
artikel   1 : Gebruik en Personalisatie
artikel   2 : producten
artikel   3 : Prijs
artikel   4 : order
artikel   5 : betaling
artikel   6 : beschikbaarheid / Levering
artikel   7 : Restituties en ruilen
artikel   8 : persoonsgegevens
artikel   9 : intellectueel eigendom
artikel 10 : verantwoordelijkheid
artikel 11 : Rechten van toepassing - Geschillen
artikel 12 : Klantenservice
artikel 13 : SMS-dienst

Artikel 1: Gebruik van de site en Personalisatie

De toegang tot en het gebruik van deze site u bevoegd voor het enige doel van het voorbereiden, het evalueren en het bestellen van gedrukte producten en gerelateerde diensten (hierna "Producten") alleen via Gravissimo . Geen enkele andere download, retentie, gebruik, publicatie of distributie van enig deel van de inhoud is toegestaan ​​of verboden. Het feit van de aanschaf van producten in Gravissimo is het niet mogelijk om een ​​gedeelte van de inhoud van elkaar te gebruiken van de afgewerkte gedrukte producten zoals ze worden geleverd door Gravissimo.
U stemt ermee in om deze site te gebruiken op een verantwoorde manier in volledige overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en met uw lokale wetten en regels, waaronder de regels voor de import en export. Zonder uitzondering, kan geen van de content niet worden gebruikt als een handelsmerk of service, voor het doel van pornografie, illegale, lasterlijke, aan de private en publieke leven van iedereen te bereiken, noch op te schenden intellectueel eigendom, merk of dienst of gestort, of die invloed kunnen zijn op de privacy van een derde partij en integriteit, haat, racisme, criminaliteit en misdrijf, of d andere intellectuele eigendomsrechten van een persoon of entiteit. U gaat ermee akkoord de Site niet te gebruiken om producten die kwetsend, onwettig, intimiderend, lasterlijk, bedreigend, schadelijk, obsceen, kwaadaardig of anderszins verwerpelijk te produceren. Gravissimo kan haar dienstverlening aan klanten die worden betrapt op het gebruik van de site Gravissimo ongewenste doeleinden.
U bent zelf verantwoordelijk voor uw gebruik van de inhoud door in andere producten van uw foto's, afbeeldingen, tekst of andere. U gaat ermee akkoord niet in uw producten op te nemen geen tekst, beeld, tekening, merk of dienstmerken, of een werk waarvan de intellectuele eigendomsrechten behoren aan derden, zonder eerst het verkrijgen van de juiste machtigingen eigenaars. U garandeert dat uw producten geen rechten van een derde partij, met inbegrip van intellectuele eigendom, handelsmerken schenden, het schenden van het recht op openbare of privé-leven en ze smaad of belasteren van derden, en je hebt alle benodigde rechten of toestemmingen die nodig zijn om producten van derden te nemen in uw producten. Door het plaatsen van een bestelling op deze site, garandeert u dat u alle rechten, toestemming en bevoegdheid om de bestelling te plaatsen en u machtigt Gravissimo om producten aan te passen voor uw account.
U stemt ermee in om persoonlijk te reageren op uw wachtwoord en toegangscontrole tot de account die u te houden te beschermen. U gaat ermee akkoord persoonlijk aansprakelijk te zijn voor alle geplaatste orders of andere acties die via de account die u vast te houden.

Artikel 2: Producten

De te koop aangeboden door Gravissimo producten zijn die vermeld op de site Gravissimo de dag van de site raadpleging door de opdrachtgever.
De producten zijn te koop in de aandelen aangeboden.
Aangepaste producten zijn producten die extra productie fase, met inbegrip van (zonder dat deze opsomming is niet volledig): gravures, sublimatie printproces, borduren, bezuinigingen op maat gemaakt, en in het algemeen geen fysieke interventie op de product aan de bestelling van de klant te voldoen.
De producten te koop aangeboden worden beschreven en gepresenteerd met de grootst mogelijke nauwkeurigheid. Echter, als er fouten of omissies zou voordoen in deze presentatie, de verantwoordelijkheid Gravissimo niet kon worden gepleegd. De foto's en teksten ter illustratie van de producten zijn slechts indicatief en niet de contractuele veld niet betreden.
Onze producten zijn een jaar garantie op fabricagefouten.

Artikel 3: Prijs

De awards worden uitgereikt in euro alle taksen inbegrepen, exclusief verzendkosten die onder de verantwoordelijkheid van de Klant, tenzij specifieke indicaties of voorwaarden. Alle bestellingen, ongeacht hun afkomst worden betaald in euro's.
De prijzen zijn inclusief belastingen van toepassing zijn op de datum van de bestelling. Als de snelheid van deze belastingen wordt veranderd, kunnen deze veranderingen worden weerspiegeld op de prijs van items zonder dat de Klant meegedeeld.
Gravissimo behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment wijzigen. De producten worden gefactureerd op basis van tarieven van kracht op het moment van registratie van de bestelling.
BTW tegen het geldende tarief

Article 4 : Commande

Elke opdracht heeft een waarde uitdrukkelijke en onherroepelijke aanvaarding van de prijzen en beschrijvingen van producten beschikbaar voor verkoop.
De klant heeft gelezen en onherroepelijk akkoord met deze voorwaarden voor het plaatsen van de bestelling.
De validatie van de bestelling impliceert de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.
Elke bestelling door de Klant ondertekende "klik" (wet van 13 maart 2000 betreffende de elektronische handtekening) en de pagina's op opeenvolgende data entry-schermen, wordt de bestelling beschouwd als onherroepelijk.

Artikel 6: Beschikbaarheid / Levering

Gemeenten geserveerd:
De leveringen worden wereldwijd gemaakt.

Beschikbaarheid:

In geval van onbeschikbaarheid van het product na het plaatsen van de bestelling, zal de klant onmiddellijk in kennis gesteld via e-mail of per telefoon artikelen uit. De klant heeft dan 48 uur (met uitzondering van weekends en feestdagen) tot de annulering of de uitwisseling van de bestelling aanvragen door contact op te nemen met onze klantenservice.

Contact:

Gravissimo
Customer service
contact met ons

U moet de volledigheid en de naleving door u verstrekte informatie bij de bestelling, in het bijzonder met betrekking tot het afleveradres te controleren.
We kunnen niet verantwoordelijk voor eventuele fouten bij het invoeren van gegevens en de gevolgen (bijvoorbeeld vertragingen of levering fouten) worden gehouden. In deze context, de kosten voor de terugkeer van de orde zou uw verantwoordelijkheid.

levering:

Gravissimo behoudt de keuze van de vervoerder en de levering van producten garandeert.
Echter, na de levering, de risico's van de goederen worden overgedragen aan de klant.
Levering vindt plaats van maandag tot zaterdag aan het adres dat u opgeeft. In geval van afwezigheid zal een bericht worden achtergelaten in uw mailbox. Uw pakket zal beschikbaar zijn voor 15 dagen in het postkantoor in uw buurt.
Klant is verantwoordelijk voor het controleren van de staat van de verpakking en de conformiteit van het geleverde product, en de kwestie, indien nodig, op de levering van de vervoerder of contact opnemen met klantenservice (de contactgegevens hierboven) in 24H. Als deze procedure niet gevolgd wordt, Gravissimo wijst elke verantwoordelijkheid voor eventuele terugbetaling of omruiling producten.
Overschrijding van de levertijd kan geen aanleiding geven tot annulering van de bestelling, wordt een vermindering van het door de klant betaalde prijs, en geen betaling van een schadevergoeding, aangezien de klant geleverd binnen 30 dagen zaken, naar aanleiding van de ontvangst van de bestelling nederzetting.
Gravissimo behoudt zich het recht voor om levering te weigeren of om een ​​bestelling van een klant die niet volledig heeft betaald of afgewikkeld van een eerdere bestelling of met wie een betaling geschil wordt toegediend te leveren.
De producten blijven eigendom van Gravissimo tot de volledige betaling van de bestelling.

Internationale bezorging:

De producten die wij aanbieden zijn in overeenstemming met de wetgeving en normen in Frankrijk en in de Europese Gemeenschap van toepassing is.
Voor elke aankoop in gezien export, moet u de specifieke wetgeving van kracht is in het betrokken land te controleren, of het nu voor belastingen, verklaringen of verboden.
Onze verantwoordelijkheid kan niet worden geactiveerd in geval van niet-naleving van de wetgeving van het land waar het product wordt geleverd, is het uw verantwoordelijkheid om te controleren met de plaatselijke autoriteiten de mogelijkheden van invoer of het gebruik van producten.

Kosten:

Deelname aan de scheepvaart wordt extra in rekening gebracht. Dit aandeel kan worden verminderd of afgeschaft op basis van commerciële activiteiten aan de gang.
Verzendkosten worden berekend vóór de validatie voor de aanvaarding van uw bestelling.

Artikel 7: terugbetalingen en uitwisselingen

En application de l'article L. 121-20 du Code de la Consommation, le client, qui a la qualité de consommateur, dispose d'un droit de rétractation de 14 jours francs à compter de la réception des produits, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l'exception des frais de retour. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Conformément à l'article L.121-20-2 3° du Code de la Consommation, le droit de rétractation ne peut être exercé pour les biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés. Par conséquent, le droit de rétractation dont bénéficient les consommateurs aux termes de l'article L. 121-20 du Code de la Consommation ne peut être exercé que pour les produits non personnalisés vendus par Gravissimo sur le présent site.
Conditions nécessaires au retour :
L'article retourné doit être non porté, dans son emballage d'origine et accompagné d'une copie du bon de commande ou de la facture. Les produits retournés endommagés, salis ou incomplets ne seront ni échangés ni remboursés.
Tout retour de marchandises, nécessite l'accord préalable de Gravissimo et l'obtention d'un numéro de retour délivré par celle-ci au Client, qui doit être très lisiblement inscrit sur tout colis retourné.
Le retour des marchandises s'effectue aux frais, risques et périls du Client et doit se faire impérativement en Colissimo Suivi remis contre signature ou autre mode de transport mais remis contre signature. Les produits retournés par transporteur sans protection physique ou mal protégés seront refusés; il appartient donc au Client de veiller à protéger et assurer le ou les Produits retournés lors de leur transport.
Si une erreur de livraison a été commise par rapport à la commande, la société Gravissimo prendra en charge les frais de retour par l'envoi d'un Bon Retour Colissimo que le Client devra coller sur le colis avant de le porter à son bureau de poste; si le client effectuait le retour par ses propres moyens, Gravissimo remboursera le client d'un montant forfaitaire de 3,15 € ou sur justificatif du règlement du transport.

Afin d'accélérer les procédures d'échange ou de prise en garantie, nous pouvons être amenés à vous demander de nous envoyer par e-mail des photos numériques de vos produits.

Remboursement ou Avoir:

Les frais de retour du ou des produit(s) sont à la charge du Client. Le ou les produit(s) retourné(s) sont remboursés dans un délai de 30 jours à compter de sa (leur) réception par la Société Gravissimo. Le remboursement s'effectuera par chèque bancaire au nom et à l'adresse de facturation du Client ayant passé la commande ou en créditant directement son compte bancaire.
Le remboursement portera uniquement sur les produits et des frais de livraison à hauteur du mode d'envoi Classique.
En cas d'utilisation d'un code de réduction lors de la commande, la somme remboursée correspond à la valeur de la commande.
Si la commande a bénéficié d'offres promotionnelles (frais de port gratuits, etc.) basées sur le montant total de la commande, et si le seuil minimal de commande n'est plus atteint pour en bénéficier, alors un nouveau montant de la commande sera établi, et le remboursement sera la valeur du produit moins la différence des 2 montants de la commande.
Le colis doit être envoyé à l'adresse suivante :

GRAVISSIMO
Service Client
498 ROUTE DES ETANGS
74150 RUMILLY
France

Un e-mail sera envoyé au Client pour l'informer du remboursement.

Conformité des produits :

Gravissimo s'engage à rembourser ou à échanger les produits ne correspondant pas à la commande ou si celui est détérioré avant son utilisation. Le client devra faire état d'une éventuelle non-conformité de manière détaillée et renvoyer le ou les produits à Gravissimo qui procèdera à leur remplacement. La demande devra être effectuée dans les 7 jours ouvrés suivant la date de livraison. Les produits devront être retournés dans l'état de livraison avec l'ensemble des éléments livrés.

Retractation :

L'acheteur peut faire valoir son droit de rétractation dans les conditions suivantes :

1/ Cas de produits non personnalisés
L'acheteur dispose de 14 jours, après réception de la marchandise, pour faire valoir son droit de rétractation (article L. 121-21 du Code de la consommation).
La demande de rétractation devra être effectuée au travers du formulaire de rétractation disponible ici.

2/ Cas de produits personnalisés
Aucun droit de rétractation n'est applicable pour les produits sujets à personnalisation. Toutefois, une demande peut être effectuée auprès du service client avant l'expédition de la commande (par téléphone ou par e-mail). Si la commande n'est pas encore en cours de fabrication, il sera alors possible de procéder à l'annulation de la commande et au remboursement de celle-ci (frais de port inclus).

Echange sur les produits non personnalisés :

Les frais de retour du ou des produit(s) sont à la charge du Client, les frais de réexpédition du nouveau produit également. Le Client devra joindre à son retour un paiement, d'un montant égale aux frais de ports facturés lors de la commande en vigueur, pour les frais de préparation et d'envoi du nouvel article choisi. Le ou les produit(s) seront échangés dans un délai de 15 jours à compter de leur réception à la société Gravissimo.
Le colis doit être envoyé à l'adresse suivante :

GRAVISSIMO
Service Client
498 ROUTE DES ETANGS
74150 RUMILLY
France


Garantie :

Après la période de rétractation de 14 jours vous pouvez bénéficier de la garantie. Nos bijoux sont garantis un an sauf indications contraires au niveau de la fiche article. La garantie est limitée à la valeur de l'article et n'est valable que si le produit est utilisé pour l'usage auquel il est destiné et dans des conditions normales d'utilisation. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une usure normale, un mauvais entretien, un mauvais usage, l'usure par le frottement, l'exposition aux températures extrêmes, aux acides, solvants et produits chimiques. Elle ne couvre pas non plus les dommages causés par des tierces parties, comme par exemple le transport.
Les frais de retour du ou des produit(s) sont à la charge du Client, les frais de réexpédition du nouveau produit également. Les frais de réexpédition sont à la charge de Gravissimo. Le ou les produit(s) vous seront échangés dans un délai de 30 jours à compter de leur réception par la société Gravissimo.
Le colis doit être envoyé à l'adresse suivante :

GRAVISSIMO
Service Client
498 ROUTE DES ETANGS
74150 RUMILLY
France

Artikel 8: Persoonlijke gegevens

Gravissimo est conscient de l'importance de protéger la vie privée de ses propres utilisateurs et clients, et s'engage à ne pas divulguer à des tiers les informations communiquées. Celles-ci sont confidentielles. Elles ne seront utilisées par nos services internes que pour le traitement de votre commande (fichier clientèle) et que pour renforcer et personnaliser la communication et l'offre produit réservées aux clients Gravissimo, notamment par la newsletter de Gravissimo. Le présent article ne pourra empêcher la cession ni le transfert d'activités à un tiers.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le traitement des informations nominatives collectées sur le site Gravissimo a fait l'objet d'une déclaration auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés sous le n°1263283. Le Client dispose d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données le concernant. Pour exercer ce droit, le Client devra envoyer un courrier à l'adresse suivante :

GRAVISSIMO
Service Client
498 ROUTE DES ETANGS
74150 RUMILLY
France

Artikel 9: Intellectuele Eigendom

Alle elementen van de site Gravissimo, of visuele of audio, met inbegrip van de onderliggende technologie, zijn beschermd door auteursrecht, merkenrecht en patenten.

Alle elementen van het aanpassen van een product dat de klant akkoord gaat met de inhoud delen met de gemeenschap laat Gravissimo om deze elementen te gebruiken om de onderneming (de reclame, de weergave van advertenties, ...) te bevorderen en de klant stemt ermee in om haar rechten te geven (met uitzondering van auteursrecht) aan Gravissimo samenleving. De klant kan door oplichters op aanvraag, in te trekken zijn geheel via e-mail naar service.client@gravissimo.fr. De terugtrekking zal niet met terugwerkende kracht op items die zijn uitgezonden in het verleden (bv een advertentie in een winkel kan niet worden verwijderd).
Deze elementen zijn het exclusieve eigendom van het bedrijf Gravissimo.
Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze elementen is strikt verboden zonder schriftelijke toestemming van Gravissimo.
De gebruiker die heeft een persoonlijke website en wenst te plaatsen, voor professioneel of persoonlijk gebruik, op zijn website een eenvoudige link naar een website pagina Gravissimo, moeten toestemming vragen aan het bedrijf Gravissimo . Het zal niet in dit geval van een impliciete aansluitingsovereenkomst.
Echter een hyperlink naar de site Gravissimo zoals het hanteren raamwerk voor opname of sjabloon in ieder geval verboden.
In alle gevallen, een link, zelfs stilzwijgend toegelaten, moet worden verwijderd op verzoek van het bedrijf Gravissimo.

Artikel 10: Verantwoordelijkheid

Hyperlinks kunnen verwijzen naar andere sites. Gravissimo wijst elke verantwoordelijkheid indien de inhoud van deze sites in strijd met de wet- en regelgeving van kracht.
De verantwoordelijkheid voor Gravissimo kan worden gemaakt voor het eventuele ongemak of schade die voortvloeit uit het gebruik van het internet, met inbegrip van onderbreking van de dienst, externe inbraak of aanwezigheid van computervirussen of een ander voorval van overmacht, in overeenstemming met de jurisprudentie.
De producten voldoen aan de Franse wetgeving en normen die gelden in Frankrijk en in de Europese Unie.
De foto's, tekst, afbeeldingen, informatie en kenmerken gereproduceerd en ter illustratie van de gepresenteerde producten zijn niet contractueel. Bijgevolg kan de verantwoordelijkheid van Gravissimo niet worden betrokken in geval van een fout of nalatigheid in één van deze foto's, tekst of afbeeldingen, informatie of kenmerken van producten of in het geval van het veranderen van de kenmerken van producten door leveranciers.
Bovendien Gravissimo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schending van zijn contractuele verplichtingen in geval van overmacht of toevallige, met inbegrip van (zonder dat deze opsomming is niet volledig): interne of externe aanval, brand, ramp, of interne storing extern, en in het algemeen ieder geval niet toe te staan ​​van de goede uitvoering van de orders.

Artikel 11: Rechten van toepassing / Geschillen

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wetgeving, ongeacht het land van levering.
In het geval van een geschil dat voortvloeit uit deze contractuele relatie, de Klant en Gravissimo ermee akkoord voordat er juridische stappen te ondernemen om tot een minnelijke oplossing te zoeken.
In geval van betwisting, de bevoegde rechter is de rechtbank van koophandel van Aix-en-Provence - 13 - Frankrijk.
De ongeldigheid of onwettigheid van enige bepaling van deze voorwaarden niet prevaleren nietigheid die voorwaarden; de clausule in de plaats van de geannuleerde dat wordt bestuurd moet worden ingevoegd.

Artikel 12: Klantenservice

Gravissimo Het bedrijf is een naamloze vennootschap met een kapitaal van € 10.000 bij het handelsregister en Aix-en-Provence ingeschreven onder nummer 500 837 612.

GRAVISSIMO
Service Client
498 ROUTE DES ETANGS
74150 RUMILLY

U kunt contact met ons van de Contact pagina.

Artikel 13: SMS-dienst

Gravissimo Het bedrijf biedt een sms-dienst om te voorkomen dat het verzenden van klanten hun bestelling via SMS. Deze dienst wordt gemaakt door OVH die presteert het verzenden van SMS:

OVH SAS met een kapitaal van € 10.000.000
RCS Roubaix - Tourcoing 424 761 419 00045
APE Code 6202A
BTW-nummer: FR 22424761419
Hoofdkantoor: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France.

Bij gebruik van deze betaalde dienst van de klant ermee akkoord dat SMS kan om wat voor reden niet de bestemming te bereiken, maar om wat voor reden bekend als verzenden naar een telefoonnummer dat niet het SMS accepteert en zal niet niet vragen om terugbetaling.

Deze winkel wordt automatisch in uw taal. Onze excuses voor eventuele fouten.
Gravissimo is een serieuze Franse bedrijf, dat een levering aan uw land garandeert.
Nieuws
Betalingen CB - MasterCard - Cheque - PayPal - Overschrijving
Informatie
Pro Services
auteursrecht Gravissimo © 2007-2019 Alle rechten voorbehouden.