Algemene Verkoopvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden regelen de verkoop op afstand van goederen door Gravissimo winkel op Internet-toegankelijke Gravissimo, particulieren, verenigingen, ondernemingsraden en professionals. Hun doel is om de rechten en verplichtingen van het bedrijf Si-Creatief en Client definiëren.
Zij regelen alle stappen die nodig zijn voor het plaatsen van de bestelling en het bijhouden van de bestelling tussen de contracterende partijen.

De bestelling houdt onherroepelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden van de verkoop. Deze voorwaarden van de verkoop kan worden aangepast aan de geldende voorwaarden zijn die van kracht zijn op de datum Gravissimo tot gunning van de bestelling van de klant. Voor dit doel heeft de klant de mogelijkheid om te downloaden, op te slaan en te reproduceren deze voorwaarden.


De Klant staten hebben de capaciteit om dit contract, dat wil zeggen, van de wettelijke leeftijd en niet onder curatele te gaan.

Laatst bijgewerkt op: 2015/03/12 de
Juridische kennisgevingen
artikel   1 : Gebruik en Personalisatie
artikel   2 : producten
artikel   3 : Prijs
artikel   4 : order
artikel   5 : betaling
artikel   6 : beschikbaarheid / Levering
artikel   7 : Restituties en ruilen
artikel   8 : persoonsgegevens
artikel   9 : intellectueel eigendom
artikel 10 : verantwoordelijkheid
artikel 11 : Rechten van toepassing - Geschillen
artikel 12 : Klantenservice
artikel 13 : SMS-dienst

Artikel 1: Gebruik van de site en Personalisatie

De toegang tot en het gebruik van deze site u bevoegd voor het enige doel van het voorbereiden, het evalueren en het bestellen van gedrukte producten en gerelateerde diensten (hierna "Producten") alleen via Gravissimo . Geen enkele andere download, retentie, gebruik, publicatie of distributie van enig deel van de inhoud is toegestaan ​​of verboden. Het feit van de aanschaf van producten in Gravissimo is het niet mogelijk om een ​​gedeelte van de inhoud van elkaar te gebruiken van de afgewerkte gedrukte producten zoals ze worden geleverd door Gravissimo.
U stemt ermee in om deze site te gebruiken op een verantwoorde manier in volledige overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en met uw lokale wetten en regels, waaronder de regels voor de import en export. Zonder uitzondering, kan geen van de content niet worden gebruikt als een handelsmerk of service, voor het doel van pornografie, illegale, lasterlijke, aan de private en publieke leven van iedereen te bereiken, noch op te schenden intellectueel eigendom, merk of dienst of gestort, of die invloed kunnen zijn op de privacy van een derde partij en integriteit, haat, racisme, criminaliteit en misdrijf, of d andere intellectuele eigendomsrechten van een persoon of entiteit. U gaat ermee akkoord de Site niet te gebruiken om producten die kwetsend, onwettig, intimiderend, lasterlijk, bedreigend, schadelijk, obsceen, kwaadaardig of anderszins verwerpelijk te produceren. Gravissimo kan haar dienstverlening aan klanten die worden betrapt op het gebruik van de site Gravissimo ongewenste doeleinden.
U bent zelf verantwoordelijk voor uw gebruik van de inhoud door in andere producten van uw foto's, afbeeldingen, tekst of andere. U gaat ermee akkoord niet in uw producten op te nemen geen tekst, beeld, tekening, merk of dienstmerken, of een werk waarvan de intellectuele eigendomsrechten behoren aan derden, zonder eerst het verkrijgen van de juiste machtigingen eigenaars. U garandeert dat uw producten geen rechten van een derde partij, met inbegrip van intellectuele eigendom, handelsmerken schenden, het schenden van het recht op openbare of privé-leven en ze smaad of belasteren van derden, en je hebt alle benodigde rechten of toestemmingen die nodig zijn om producten van derden te nemen in uw producten. Door het plaatsen van een bestelling op deze site, garandeert u dat u alle rechten, toestemming en bevoegdheid om de bestelling te plaatsen en u machtigt Gravissimo om producten aan te passen voor uw account.
U stemt ermee in om persoonlijk te reageren op uw wachtwoord en toegangscontrole tot de account die u te houden te beschermen. U gaat ermee akkoord persoonlijk aansprakelijk te zijn voor alle geplaatste orders of andere acties die via de account die u vast te houden.

Artikel 2: Producten

De te koop aangeboden door Gravissimo producten zijn die vermeld op de site Gravissimo de dag van de site raadpleging door de opdrachtgever.
De producten zijn te koop in de aandelen aangeboden.
Aangepaste producten zijn producten die extra productie fase, met inbegrip van (zonder dat deze opsomming is niet volledig): gravures, sublimatie printproces, borduren, bezuinigingen op maat gemaakt, en in het algemeen geen fysieke interventie op de product aan de bestelling van de klant te voldoen.
De producten te koop aangeboden worden beschreven en gepresenteerd met de grootst mogelijke nauwkeurigheid. Echter, als er fouten of omissies zou voordoen in deze presentatie, de verantwoordelijkheid Gravissimo niet kon worden gepleegd. De foto's en teksten ter illustratie van de producten zijn slechts indicatief en niet de contractuele veld niet betreden.
Onze producten zijn een jaar garantie op fabricagefouten.

Artikel 3: Prijs

De awards worden uitgereikt in euro alle taksen inbegrepen, exclusief verzendkosten die onder de verantwoordelijkheid van de Klant, tenzij specifieke indicaties of voorwaarden. Alle bestellingen, ongeacht hun afkomst worden betaald in euro's.
De prijzen zijn inclusief belastingen van toepassing zijn op de datum van de bestelling. Als de snelheid van deze belastingen wordt veranderd, kunnen deze veranderingen worden weerspiegeld op de prijs van items zonder dat de Klant meegedeeld.
Gravissimo behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment wijzigen. De producten worden gefactureerd op basis van tarieven van kracht op het moment van registratie van de bestelling.
BTW tegen het geldende tarief

Article 4 : Commande

Elke opdracht heeft een waarde uitdrukkelijke en onherroepelijke aanvaarding van de prijzen en beschrijvingen van producten beschikbaar voor verkoop.
De klant heeft gelezen en onherroepelijk akkoord met deze voorwaarden voor het plaatsen van de bestelling.
De validatie van de bestelling impliceert de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.
Elke bestelling door de Klant ondertekende "klik" (wet van 13 maart 2000 betreffende de elektronische handtekening) en de pagina's op opeenvolgende data entry-schermen, wordt de bestelling beschouwd als onherroepelijk.

Artikel 5: Betaling

Wijze van betaling
Betalingen worden gedaan in euro's.
- Door creditcard. De geaccepteerde creditcards zijn: Blue Card - VISA - MasterCard (afhankelijk van het land van de gebruiker, kunnen andere kaarten worden geaccepteerd).

- Paypal overdracht bij paypal@gravissimo.fr

- Door overschrijving. De bankgegevens zijn:
Account naam: Gravissimo
5-7 Rue Jean François LECA
13002 MARSEILLE
Bank : Crédit Agricole Alpes Provence
RIB : 11306 00094 2789081000 11
IBAN : FR76 1130 6000 9427 8290 8100 011
BIC swift : AGRIFRPP813

- Door bankcheque. De controle moet worden uitgegeven door een bank met zetel in Frankrijk. Achter de controle dient te worden opgemerkt:
- Het e-mailadres wordt gebruikt bij het bestellen
- Het ordernummer
De controle moet binnen 4 werkdagen verzonden worden na bestelling op het volgende adres:
Gravissimo
Customer service
5-7 RUE JEAN FRANCOIS LECA
13002 MARSEILLE
Frankrijk

Beveiliging en privacy

Het beveiligingssysteem opgezet voor de credit card betaling systeem is de Crédit Agricole: e-transacties. De persoonlijke gegevens en de credit card nummers worden via het internet nooit onversleuteld verzonden, worden de gegevens ondertekend, gecodeerd en verzonden via SSL (SSL Certificate) stroomopwaarts van de betaling module op afstand. Het akkoord van het centrale netwerk van bankkaarten geldige betaling.
Gravissimo heeft nooit toegang tot uw credit card nummer.

Fraudebestrijding
Voordat u de bestelling en om fraude in de verkoop op afstand te voorkomen dat het schip, Gravissimo behoudt zich het recht voor om de klant te vragen om ondersteuning van huis en identiteit. Bij gebrek aan bewijs of als de documenten die niet aan de identiteit van de auteur van de opdracht en de realiteit van domiciliëring te garanderen, zouden we verplicht om de om de veiligheid te garanderen annuleren online transacties.

Ter bescherming tegen pogingen van fraude, Gravissimo registreert de volgende informatie: IP-adres, datum en tijd van de transactie. Deze elementen bepalen uitdrukkelijk en unieke wijze de transactie. Deze items zullen vertrouwelijk blijven als er geen fraude poging wordt gedaan.
Elke poging tot fraude, voor welk bedrag dan ook en ongeacht hun herkomst, zullen worden onderworpen aan strafrechtelijke vervolging. Het geheel van de tijdens de transactie voor u verzamelde gegevens worden vervolgens doorgestuurd naar de officier van justitie voor onderzoek.
Onder verwijzing naar de voorwaarden van artikel 313-1 van het Wetboek van Strafrecht:
"De oplichting is het feit, of door het gebruik van een valse naam of onwaar status of door misbruik van een echte kwaliteit, of het gebruik van frauduleuze misleidende individu of entiteit en dus te bepalen, om zijn vooroordelen of ten nadele van een derde partij, om geld, effecten of een overdracht van eigendom, om een ​​dienst te verlenen of in te stemmen met een handeling of ontlading eis.
De fraude wordt bestraft met vijf jaar gevangenisstraf en een boete € 375.000. "

Artikel 6: Beschikbaarheid / Levering

Gemeenten geserveerd:
De leveringen worden wereldwijd gemaakt.

Beschikbaarheid:

In geval van onbeschikbaarheid van het product na het plaatsen van de bestelling, zal de klant onmiddellijk in kennis gesteld via e-mail of per telefoon artikelen uit. De klant heeft dan 48 uur (met uitzondering van weekends en feestdagen) tot de annulering of de uitwisseling van de bestelling aanvragen door contact op te nemen met onze klantenservice.

Contact:

Gravissimo
Customer service
contact met ons

U moet de volledigheid en de naleving door u verstrekte informatie bij de bestelling, in het bijzonder met betrekking tot het afleveradres te controleren.
We kunnen niet verantwoordelijk voor eventuele fouten bij het invoeren van gegevens en de gevolgen (bijvoorbeeld vertragingen of levering fouten) worden gehouden. In deze context, de kosten voor de terugkeer van de orde zou uw verantwoordelijkheid.

levering:

Gravissimo behoudt de keuze van de vervoerder en de levering van producten garandeert.
Echter, na de levering, de risico's van de goederen worden overgedragen aan de klant.
Levering vindt plaats van maandag tot zaterdag aan het adres dat u opgeeft. In geval van afwezigheid zal een bericht worden achtergelaten in uw mailbox. Uw pakket zal beschikbaar zijn voor 15 dagen in het postkantoor in uw buurt.
Klant is verantwoordelijk voor het controleren van de staat van de verpakking en de conformiteit van het geleverde product, en de kwestie, indien nodig, op de levering van de vervoerder of contact opnemen met klantenservice (de contactgegevens hierboven) in 24H. Als deze procedure niet gevolgd wordt, Gravissimo wijst elke verantwoordelijkheid voor eventuele terugbetaling of omruiling producten.
Overschrijding van de levertijd kan geen aanleiding geven tot annulering van de bestelling, wordt een vermindering van het door de klant betaalde prijs, en geen betaling van een schadevergoeding, aangezien de klant geleverd binnen 30 dagen zaken, naar aanleiding van de ontvangst van de bestelling nederzetting.
Gravissimo behoudt zich het recht voor om levering te weigeren of om een ​​bestelling van een klant die niet volledig heeft betaald of afgewikkeld van een eerdere bestelling of met wie een betaling geschil wordt toegediend te leveren.
De producten blijven eigendom van Gravissimo tot de volledige betaling van de bestelling.

Internationale bezorging:

De producten die wij aanbieden zijn in overeenstemming met de wetgeving en normen in Frankrijk en in de Europese Gemeenschap van toepassing is.
Voor elke aankoop in gezien export, moet u de specifieke wetgeving van kracht is in het betrokken land te controleren, of het nu voor belastingen, verklaringen of verboden.
Onze verantwoordelijkheid kan niet worden geactiveerd in geval van niet-naleving van de wetgeving van het land waar het product wordt geleverd, is het uw verantwoordelijkheid om te controleren met de plaatselijke autoriteiten de mogelijkheden van invoer of het gebruik van producten.

Kosten:

Deelname aan de scheepvaart wordt extra in rekening gebracht. Dit aandeel kan worden verminderd of afgeschaft op basis van commerciële activiteiten aan de gang.
Verzendkosten worden berekend vóór de validatie voor de aanvaarding van uw bestelling.

Artikel 7: terugbetalingen en uitwisselingen

Op grond van artikel L. 121-20 van de Code, heeft de klant de capaciteit van de consument, heeft een herroepingsrecht 14 dagen vanaf de ontvangst van de producten, zonder dat te rechtvaardigen redenen of de betaling van boetes, behalve voor de terugkeer verzendkosten. Indien deze termijn verstrijkt op een zaterdag, zondag of een feestdag of een vakantie, wordt verlengd tot de volgende werkdag.
Overeenkomstig artikel L.121-20-2 3 van de Code, kan het herroepingsrecht worden uitgeoefend voor goederen die volgens specificaties van de consument, of die duidelijk gepersonaliseerd. Daarom is de intrekking van die consumenten ten goede komen op grond van artikel L. 121-20 van de Code kan worden uitgeoefend alleen voor niet-aangepaste producten verkocht door Gravissimo op deze site.
Voorwaarden voor de terugkeer:
De geretourneerde artikel moet ongedragen, in de originele verpakking en vergezeld van een kopie van de bestelling of factuur. Producten die beschadigd, vuil of incompleet worden niet omgeruild of terugbetaald.
Elke terugzending van goederen vereist de voorafgaande toestemming van Gravissimo en het verkrijgen van een terugkeer aantal door hem uitgegeven aan de klant, die leesbaar wordt ingeschreven op alle geretourneerde pakket.
De terugkeer van de goederen is voor rekening en risico van de opdrachtgever en moet verplicht Colissimo worden geleverd tegen handtekening of een andere wijze van vervoer, maar afgeleverd tegen handtekening. Producten die door de vervoerder zonder fysieke of slecht beschermd bescherming wordt geweigerd; Het is dus de cliënt aan de bescherming te garanderen en te zorgen voor de geretourneerde producten of tijdens het transport.
Als een levering fout in verband werd toegewijd aan de orde, zal de Gravissimo bedrijf de kosten van de terugkeer te dekken door het sturen van een goede back Colissimo dat de klant blijft plakken op de verpakking alvorens het naar zijn kantoor positie; indien de klant was op het rendement op zijn eigen, Gravissimo vergoeden de klant een vast tarief van 3,15 € of een bewijs van transport regelgeving.

Het versnellen van de procedures voor de uitwisseling of garantie, kunnen wij u vragen om ons te sturen per e-mail digitale foto's van uw producten.

Na terugbetaling of:

De kosten voor het terugzenden van het product (en) zijn de Klant. Of het product (s) terug (s) worden terugbetaald binnen 30 dagen na zijn (hun) ontvangst door de Vennootschap Gravissimo. De vergoeding zal worden gemaakt door cheque aan de naam en de klant factuuradres die de bestelling heeft geplaatst of rechtstreeks creditering van zijn bankrekening.
De terugbetaling zal alleen richten op de producten en leveringskosten tot aan de Classic-modus van de transmissie.
Bij het gebruik van een kortingscode bij de bestelling, het terugbetaalde bedrag komt overeen met de waarde van de bestelling.
Als de opdracht ontvangen van promotionele aanbiedingen (gratis verzending, enz.) Op basis van het totale bedrag van de bestelling, en als de minimumdrempel controle niet wordt gehaald om te profiteren, terwijl een nieuw bedrag van de bestelling zal worden opgericht, en de terugbetaling zal de waarde van het product minus het verschil tussen de 2 bedragen van de bestelling.
Het pakket moet naar het volgende adres worden gestuurd:

Gravissimo
Customer service
5-7 RUE JEAN FRANCOIS LECA
13002 MARSEILLE
Frankrijk

Een e-mail aan de klant over de teruggaaf worden gestuurd.

Product Compliance:

Gravissimo zal terugbetaling of omruiling van de producten niet overeenstemmen met de bestelling of als het beschadigd is voor gebruik. De klant moet elke niet-naleving in detail te melden en terug te keren het product of de producten waarvoor Gravissimo overgaan tot de vervanging. Het verzoek moet worden ingediend binnen 7 werkdagen na leveringsdatum. De producten moeten worden teruggestuurd in de afleverstatus met alle geleverde elementen.

terugtrekken:

De koper kan zijn herroepingsrecht uit te oefenen onder de volgende voorwaarden:

1 / Gevallen van niet-aangepaste producten
De koper heeft 14 dagen na ontvangst van de goederen, om zijn herroepingsrecht (artikel L. 121-21 van de Code) gelden.
Het verzoek tot nietigverklaring moet beschikbaar zijn via de terugtrekking formulier hier worden gemaakt.

2 / Case aangepaste producten
Geen herroepingsrecht is alleen van toepassing op producten waarvoor maatwerk. Echter, kan een verzoek worden ingediend bij de klantenservice voordat verzending van de order (per telefoon of e-mail). Als de bestelling is nog steeds in proces, zal het mogelijk zijn om de bestelling te annuleren en terugbetalen (inclusief verzendkosten).

Exchange op niet-aangepaste producten:

De terugkeer van het product vergoeding (en) zijn aan de Klant, de retourzending van het nieuwe product ook. De klant moet hechten aan zijn terugkeer van een betaling van een bedrag dat gelijk is aan de verzendkosten in rekening gebracht in de volgorde van kracht, voor de kosten van de voorbereiding van en het verzenden van het nieuwe item geselecteerd. Of het product (en) zullen worden uitgewisseld binnen 15 dagen na ontvangst aan de vennootschap Gravissimo.
Het pakket moet naar het volgende adres worden gestuurd:

Gravissimo
Customer service
5-7 RUE JEAN FRANCOIS LECA
13002 MARSEILLE
Frankrijk


garantie:

Na de wachttijd van 14 dagen kunt u profiteren van de garantie. Onze sieraden heeft een garantie van één jaar, tenzij anders vermeld in het record. De garantie is beperkt tot de waarde van het artikel en is alleen geldig als het product wordt gebruikt voor het doel waarvoor het is bestemd en onder normale gebruiksomstandigheden. De garantie geldt niet voor schade als gevolg van normale slijtage, onjuist onderhoud, onjuist gebruik, slijtage door wrijving, blootstelling aan extreme temperaturen, zuren, oplosmiddelen en chemicaliën. Het geldt niet voor schade veroorzaakt door derden, zoals transport.
De terugkeer van het product vergoeding (en) zijn aan de Klant, de retourzending van het nieuwe product ook. Doorsturen van kosten vallen onder de verantwoordelijkheid van Gravissimo. Of het product (s) zal binnen 30 dagen na ontvangst worden uitgewisseld door de Gravissimo samenleving.
Het pakket moet naar het volgende adres worden gestuurd:

Gravissimo
Customer service
5-7 RUE JEAN FRANCOIS LECA
13002 MARSEILLE
Frankrijk

Artikel 8: Persoonlijke gegevens

Gravissimo erkent het belang van de bescherming van de privacy van zijn eindgebruikers, en verbindt er zich niet bekend te maken aan derden de informatie verstrekt. Deze zijn vertrouwelijk. Ze zullen worden gebruikt door onze interne afdelingen voor de verwerking van uw bestelling (klant-bestand), en dat om de communicatie en het productaanbod gereserveerd voor Gravissimo klanten, waaronder nieuwsbrief Gravissimo personaliseren. Dit artikel kan niet voorkomen dat de verkoop of overdracht van activiteiten aan derden.
In overeenstemming met de wet nr 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden, de behandeling van persoonlijke informatie verzameld over de site Gravissimo is uitgeroepen tot de Nationale Commissie for Computing en vrijheden onder nummer 1263283. De klant heeft recht op toegang, wijziging, rechtzetting en persoonlijke gegevens te verwijderen. Om dit recht uit te oefenen, moet de klant een brief naar het volgende adres:

Gravissimo
Customer service
5-7 RUE JEAN FRANCOIS LECA
13002 MARSEILLE
Frankrijk

Artikel 9: Intellectuele Eigendom

Alle elementen van de site Gravissimo, of visuele of audio, met inbegrip van de onderliggende technologie, zijn beschermd door auteursrecht, merkenrecht en patenten.

Alle elementen van het aanpassen van een product dat de klant akkoord gaat met de inhoud delen met de gemeenschap laat Gravissimo om deze elementen te gebruiken om de onderneming (de reclame, de weergave van advertenties, ...) te bevorderen en de klant stemt ermee in om haar rechten te geven (met uitzondering van auteursrecht) aan Gravissimo samenleving. De klant kan door oplichters op aanvraag, in te trekken zijn geheel via e-mail naar service.client@gravissimo.fr. De terugtrekking zal niet met terugwerkende kracht op items die zijn uitgezonden in het verleden (bv een advertentie in een winkel kan niet worden verwijderd).
Deze elementen zijn het exclusieve eigendom van het bedrijf Gravissimo.
Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze elementen is strikt verboden zonder schriftelijke toestemming van Gravissimo.
De gebruiker die heeft een persoonlijke website en wenst te plaatsen, voor professioneel of persoonlijk gebruik, op zijn website een eenvoudige link naar een website pagina Gravissimo, moeten toestemming vragen aan het bedrijf Gravissimo . Het zal niet in dit geval van een impliciete aansluitingsovereenkomst.
Echter een hyperlink naar de site Gravissimo zoals het hanteren raamwerk voor opname of sjabloon in ieder geval verboden.
In alle gevallen, een link, zelfs stilzwijgend toegelaten, moet worden verwijderd op verzoek van het bedrijf Gravissimo.

Artikel 10: Verantwoordelijkheid

Hyperlinks kunnen verwijzen naar andere sites. Gravissimo wijst elke verantwoordelijkheid indien de inhoud van deze sites in strijd met de wet- en regelgeving van kracht.
De verantwoordelijkheid voor Gravissimo kan worden gemaakt voor het eventuele ongemak of schade die voortvloeit uit het gebruik van het internet, met inbegrip van onderbreking van de dienst, externe inbraak of aanwezigheid van computervirussen of een ander voorval van overmacht, in overeenstemming met de jurisprudentie.
De producten voldoen aan de Franse wetgeving en normen die gelden in Frankrijk en in de Europese Unie.
De foto's, tekst, afbeeldingen, informatie en kenmerken gereproduceerd en ter illustratie van de gepresenteerde producten zijn niet contractueel. Bijgevolg kan de verantwoordelijkheid van Gravissimo niet worden betrokken in geval van een fout of nalatigheid in één van deze foto's, tekst of afbeeldingen, informatie of kenmerken van producten of in het geval van het veranderen van de kenmerken van producten door leveranciers.
Bovendien Gravissimo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schending van zijn contractuele verplichtingen in geval van overmacht of toevallige, met inbegrip van (zonder dat deze opsomming is niet volledig): interne of externe aanval, brand, ramp, of interne storing extern, en in het algemeen ieder geval niet toe te staan ​​van de goede uitvoering van de orders.

Artikel 11: Rechten van toepassing / Geschillen

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wetgeving, ongeacht het land van levering.
In het geval van een geschil dat voortvloeit uit deze contractuele relatie, de Klant en Gravissimo ermee akkoord voordat er juridische stappen te ondernemen om tot een minnelijke oplossing te zoeken.
In geval van betwisting, de bevoegde rechter is de rechtbank van koophandel van Aix-en-Provence - 13 - Frankrijk.
De ongeldigheid of onwettigheid van enige bepaling van deze voorwaarden niet prevaleren nietigheid die voorwaarden; de clausule in de plaats van de geannuleerde dat wordt bestuurd moet worden ingevoegd.

Artikel 12: Klantenservice

Gravissimo Het bedrijf is een naamloze vennootschap met een kapitaal van € 10.000 bij het handelsregister en Aix-en-Provence ingeschreven onder nummer 500 837 612.

Gravissimo
Customer service
5-7 RUE JEAN FRANCOIS LECA
13002 MARSEILLE

U kunt contact met ons van de Contact pagina.

Artikel 13: SMS-dienst

Gravissimo Het bedrijf biedt een sms-dienst om te voorkomen dat het verzenden van klanten hun bestelling via SMS. Deze dienst wordt gemaakt door OVH die presteert het verzenden van SMS:

OVH SAS met een kapitaal van € 10.000.000
RCS Roubaix - Tourcoing 424 761 419 00045
APE Code 6202A
BTW-nummer: FR 22424761419
Hoofdkantoor: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France.

Bij gebruik van deze betaalde dienst van de klant ermee akkoord dat SMS kan om wat voor reden niet de bestemming te bereiken, maar om wat voor reden bekend als verzenden naar een telefoonnummer dat niet het SMS accepteert en zal niet niet vragen om terugbetaling.

Deze winkel wordt automatisch in uw taal. Onze excuses voor eventuele fouten.
Gravissimo is een serieuze Franse bedrijf, dat een levering aan uw land garandeert.
Klantenservice Van maandag tot vrijdag, van 9u tot 13u en van 14u tot 18u
+33972554532 (In Het Engels) of service.client@gravissimo.fr
Nieuws
Klant beoordelingen .
Betalingen CB - MasterCard - Cheque - PayPal - Overschrijving
Informatie
Apps voor de iPhone/iPad
Pro Services
auteursrecht Gravissimo © 2007-2019 Alle rechten voorbehouden.